تاریخچه زعفران

عده ای مبدا زعفران را ایالت قدیم ماد ایران می دانند.

برخی از محققین نیز خاستگاه آن را در منطقه وسیعتری از کره زمین

شامل یونان، ترکیه، آسیای صغیر وایران می دانند.

ایرانیان ضمن صدور این ادویه به بسیاری از نقاط جهان باستان،

خواص آن را به یونانیها،رومیها،چینیهاواقوام سامی از جمله عربها معرفی کردند

و شیوه زراعت آن را در سده های اول تا چهارم هجری به اعم اسلامی پیرامون مدیترانه آموختند.

اقوام ایرانی همچون رستمیان و بنوطبری در انتقال فرهنگ زعفرانکاری موثر بودند.

مستندات تاریخی بیانگر این واقعیت است که ایرانیان از روزگاران کهن به زر و زعفران علاقه و توجهی بلیغ داشته اند

به طوری که در جشن ها وسرورها و مجالس بزم و نشاط مانند

عروسی ها و اعیاد،یا استقبال از بزرگان و زائران زر و زعفران نثار قدم ها می کردند.

در دوره هخامنشی

درعصر هخامنشیان زعفران برای تزئین گرده های نان و معطر کردن خوراکیها به کار می رفته است.

در دوره پارتها این ادویه از ایران به یونان و روم می رفت، بعدا چین از مشتریان آن شدند.

در عصر ساسانیان کاشت زعفران در قم و بون نیز رایج گردید و مرغوبیت محصول آنها شهرت یافت.

در همان روزگار این گیاه در پرداخت کاغذهای گران قیمت کاربرد پیدا کرد،

اما بیشتر از آن محلول زعفران به عنوان مرکب تحریر استفاده می شد،

وتا قرن ها بعد در ترکیب مرکب ها ی تحریر مرغوب به کار می رفته است.

افزودن بر اینها در تحریر دعاهای مقدس بر روی کاغذ و پارچه و گاهی کفن، مرکب زعفران به کار می رفته است.

این ادویه با همه خصلتها و خصوصیات و خواص نباتیش

مورد توجه بسیاری از ادبا و نویسندگان و شاعران قرار گرفته است،

به طوری که به جرات می توان گفت کلمه زعفران و تعبیرات و تشبیهات مربوط به آن

به اندازه ی که در منابع و متون فارسی آمده در آثار مکتوب هیج یک از زبان های جهانی به کار نرفته است.

در خارج از ایران

در قرن دهم میلادی کشت زعفران توسط اعراب (که خود اعراب نیز آن رااز ایرانیان آموخته بودند) در اسپانیا متداول گردید

و متعاقب آن در قرن هیجدهم در ناحیه ای به نام Walden در Essex انگلستان رواج داشته

و امروزه این محل به نام‏ Walden saffron است.

به طوری که از نوشته های ادبی و پزشکی هندوستان بر می آید

این ادویه از دیر باز برای مردم آن سرزمین شناخته شده بوده است.

همچنین این ادویه نزد مردم یونان،کلیمیان،هندوها و مسلمانان از توجه خاصی برخوردار بوده است.

X