payment

سیاست قیمت‌‏گذاری در فروشگاه اینترنتی سافرونت مبتنی بر اصول مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است.

قیمت‏‌های ارائه شده برای کالاها در فروشگاه اینترنتی سافرونت قیمت‏‌های خرده فروشی است که غالباً توسط

تولید‏کننده و یا تامین‏‌کننده آن محصول به صورت مصوب تعیین شده است و سایر کالاها بر اساس مدل و

مشخصات و همچنین کالاهای مشابه در بازار تعیین قیمت می‌‏شوند.

X