کنترل کیفیت زعفران

 

آزمایشگاه شرکت بهرامن

شرکت بهرامن دارای یکی از مجهز ترین آزمایشگاههای کنترل کیفیت زعفران در ایران میباشد .

آزمایشگاه این شرکت مجهز به تکنولوژی و امکانات مدرن روز بوده

و از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان آزمایشگاه مرجع اکرودیته،

همکار این مؤسسه نیز معرفی شده است.

استانداردها

کنترل کیفیت در آزمایشگاه شرکت بهرامن براساس استاندارد های بین المللی

ISO 3632-1 و استاندارد ۱-۲۵۹ و ۲-۲۵۹ ملی ایران که شامل کلیه ویژگیها و درجه بندی زعفران می باشد، انجام می گیرد.

این واحد در راستای برآوردن نیاز عمومی به محصولی با کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی،

روند تایید کیفیت و سلامت زعفران

کلیه محصولات خود را پس از تایید واحد کنترل کیفیت،

در محیطی کاملا بهداشتی و با استفاده از فناوری پیشرفته و بهره گیری از کارشناسان،

متخصصین و کارکنان متعهد، تولید و بسته بندی می نماید.

در این سیستم برای ردیابی بهتر محصول تولیدی، به هر نمونه در ابتدای ورود کدی تعلق می گیرد

که در نهایت بر روی محصول نهایی نیز درج می شود و بدینوسیله کلیه زعفران مصرفی در هر مرحله از تولید، قابل ردیابی و کنترل می باشد.

برروی هر کد پس از نمونه برداری، آزمونهایی از قبیل :

رنگ افزودنی ، درصد رطوبت، اندازه گیری خاکستر ، اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید ، قدرت رنگی

با دستگاه اسپکترو فتو متری در طول موجهای ۲۵۷ و ۳۳۰ و ۴۴۰ نانومتر

به ترتیب میزان پیکروکروسین (عامل طعم تلخ زعفران) ، سافرانال(عامل آروما) و کروسین (عامل رنگ)

و غیره صورت می گیرد.

آزمونهای میکروبی نیز برای کنترل عدم آلودگی و اطمینان از سلامت محصول در مراحل تولید، حین فرآیند بسته بندی و بعد از آن انجام می‌پذیرد.

نتایج کلیه آزمونهای انجام شده توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گرفته،که نتایج این بررسی ها در انتخاب تامین کننده زعفران و ارتقاء سطح کیفی محصول نهایی و نهایتا تامین رضایت مشتریان نقش موثری دارد.

تایید صلاحیت آزمایشگاه زعفران بهرامن
X